ผลงานการติดตั้ง

แอร์ Haier รุ่น HSU-10CTR จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ บางแสน

แอร์ Haier รุ่น HSU-24VFB จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ ดอนหัวฬ่อ

แอร์ Central รุ่น CFW-IFE18 จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ บางละมุง

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN18VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ ศรีราชา

แอร์ Mitsubishi รุ่น MSY-GN15VF จำนวน 1 ชุด แอร์ Daikin รุ่น FTM09PV2S จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ ห้วยกะปิ

แอร์ Mitsubishi รุ่น MSY-JP09VF จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ พนัสนิคม

แอร์ Carrier รุ่น 42HFE018 จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ นาป่า

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN09VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ สำนักบก

แอร์ Daikin รุ่น FCRN42FXV1S จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

แอร์ Mitsubishi รุ่น MSY-JP09VF จำนวน 1 ชุด แอร์ Mitsubishi รุ่น MSY-JP13VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ นาป่า

แอร์ Mitsubishi รุ่น PLY-SP30KAKL จำนวน 1 ชุด แอร์ Mitsubishi รุ่น MSY-GN18VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ เสม็ด

แอร์ Daikin รุ่น FTKQ09SV2S จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่บาแสน

แอร์ Daikin รุ่น FTKQ09SV2S จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ บ้านบึง

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN13VF จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ หนองซ้ำซาก

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN09VF จำนวน 1 ชุด แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN18VF จำนวน 1 ชุด แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN24VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ เลี่ยงหนองมน

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN13VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ หนองไม้แดง

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN09VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ บางแสน

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN13VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ มาบไผ่

แอร์ Mitsubishi รุ่น MSY-GN18VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ ศรีราชา

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN18VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ ต.เหมือง

แอร์ Daikin รุ่น FTM09PV2S จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ บางแสน

แอร์ Sharp รุ่น AH-F13 จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ คลองตำหรุ

แอร์ Daikin รุ่น FTKM28SV2S จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ เสม็ด

แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-GN13VF จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ นาป่า

แอร์ Daikin รุ่น FTKM18SV2S จำนวน 2 ชุด แอร์ Daikin รุ่น FTKM28SV2S จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ นาป่า

Powered by MakeWebEasy.com