ค่า EER คือ อะไร ??

27460 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่า EER คือ อะไร ??

อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Ratio, EER) คือ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยเป็น (Btu/hr.) /W หรือค่า EER คืออัตราส่วนของ ปริมาณความเย็นที่เครื่องปรับอากาศสามารถทำได้ (Output) กับกำลังไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ในการทำความเย็น (Input)

energy Efficiency Ratio (EER)

ค่า EER นี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวกำหนดฉลากประหยัดไฟในอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยระดับประสิทธิภาพหรือหมายเลขประหยัดไฟ แสดงในตารางด้านล่าง โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไปให้ใช้การกำหนดค่าดังตารางนี้

 

energy Efficiency Ratio (EER)

 

 

รายละเอียดในฉลากประหยัดไฟตั้งแต่ พ.ศ.2549 กำหนดให้มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

 

energy Efficiency Ratio (EER)


 

Powered by MakeWebEasy.com