เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชลบุรี อิเล็คทริค จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2531 โดย คุณ อมร และ บุญเลิศ วัชรพลากรกุล รวมระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า "35 ปี" แล้ว


นโยบายของบริษัทคือ "คุ้มค่าด้วยราคา เหนือกว่าด้วยบริการ" ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจ ในการใช้บริการกับเราได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทได้ เล็งเห็นถึง ความสำคัญของ Digital Marketing ใน Internet บริษัทจึงได้ทำการเปิดเว็บไซต์ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM และ WWW.CHONBURIELECTRIC.COM เพื่อตอบสนอง และ ให้ข้อมูลกับลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง ในทุกพื้นที่ในชลบุรี


บริษัทได้ จำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เรามีความพร้อมด้าน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อะไหล่ หรือ การบริการด้านต่างๆ เนื่องจากประสบการณ์ที่สะสมมานานแล้ว ดำเนินการด้วย ความสุจริต ซื่อตรง จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้กลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้ง


อีกทั้ง บริษัท ชลบุรีอิเล็คทริค จำกัด ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อชั้นนำต่างๆ อีกด้วย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเป็น ของแท้ และ จากโรงงานผลิตที่่ได้มาตราฐาน แน่นอน


ท้ายนี้ บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายและวางจุดยืนที่จะ ให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในที่อยู่อาศัย ให้เพิ่มขึ้นในทุกปี พร้อมพัฒนา คุณภาพการบริการและอื่นๆ เพื่อ ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน

นโยบายความปลอดภัย


 1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย


 2. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน


 3. บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ ESET NOD32 Antivirus 7 โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกเดือน


 4. บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ


 5. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ


 6. บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ


 7. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ ที่ support@chonburielectric.com หรือ โทร 038-286-086


นโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน


    มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทาง E-mail : sutthipan@chonburielectric.com


นโยบายความเป็นส่วนตัว


WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทางเว็บไซต์ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM จะติดต่อกับท่านผ่านทาง อีเมล,์ไลน์ และการโทรศัพท์เท่านั้น หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์,ไลน์ หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล


1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ


3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม


4) ประเภทของการสืบค้น


5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต


6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ


การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ บริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้า หรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เว็บไซต์ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรม ของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย


ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล


เว็บไซต์ WWW.CHONBURIELECTRICAIR.COM จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy